האם הדירה שאתם גרים בה היא
האם הנך תושב חריש מעל שנה או מתחת
מצב משפחתי
מספר רכבים במשפחה

תעסוקה של בני הזוג:

אישה:

תעסוקת האישה
מקום עבודה
תחבורה
השכלה

גבר

תעסוקת הגבר
מקום עבודה
תחבורה
השכלה
שימוש בתחבורה ציבורית
זרם חינוכי
השכר החציוני למשפחה במשק הישראלי הינו 13,400 ₪ לשני בני הזוג האם אתם
האם הייתם מעוניינים להיות מעורבים בפרויקטים התנדבות לקהילה
אנא דרגו שני נושאים המעסיקים אתכם וחשובים לכם ברמה האישית