שם המכרז תאריך החלטת ועדת השלושה
בקשה לביצוע נוהל הצעת מחיר עבור התקשרות מסגרת במסגרת מ כרז מס' מש/2017/33 תחזוקת ציליות  05/07/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז אספקת ריהוט וציוד מס' רה/12/20177 14/06/2018
שם החלטות הוועדה 14/06/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז תקשוב מוס"ח מס' 25-2018/תק 27/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז למתן שירותי ניקיון של שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיטוא מכני 08/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז איסוף ופינוי שאפה ופסולת מוצקה מס': פא/2016/19 06/02/2018