מליאת המועצה מתכנסת לישיבה מן המנין בכל יום רביעי האחרון בכל חודש.

המליאות מתחילות בשעה 18:00 ומתקיימות באולם הרב תכליתי הסמוך למועצה.

תאריכי המליאות עד סוף השנה הנוכחית:

מליאה מן המנין 1-17 התקיימה בתאריך 15.2.17

מליאה מן המנין 2-17 התקיימה בתאריך 22.2.17- מליאה טלפונית

מליאה מן המנין  3-17 התקיימה בתאריך 22.3.17

מליאה שלא מן המנין 1-17 התקיימה בתאריך 22.3.17

מליאה מן המנין  4-17 התקיימה בתאריך 5.4.17

מליאה מן המנין 5-17 התקיימה בתאריך 17.5.17

מליאה מן המנין 6-17 התקיימה בתאריך 10.7.17

מליאה מן המנין 7-17 התקיימה בתאריך 28.8.17

מליאה מן המנין 8-17 התקיימה בתאריך 11.9.17

מליאה מן המנין 9-17 התקיימה בתאריך 2.10.17

מליאה מן המנין 10-17 התקיימה בתאריך 6.11.17

מליאה מן המנין תתקיים בתאריך 4.12.17 בשעה 18:00 במרכז שירות לתושב 

* ישיבות המליאה מורכבות ממשתתפים רבים , המועצה רשאית לעדכן/ לדחות את תאריכי הישיבות לפי צרכי המליאה וחבריה. 

בעלי תפקידים 

מנכ"ל המועצה - יעקב נתניהו

טלפון: 04-6186000
פקס: 04-6257436
מייל: mankal@harish.muni.il

קבלת קהל בימים א-ה בין השעות 8.00-16.30 בתיאום מראש 

מנהלת לשכת מנכ"ל - נורית דהן

טלפון: 04-6186000
פקס: 04-6257436
מייל: maz.mankal@harish.muni.il

עוזר מנכ"ל - שלמה אפרתי

טלפון: 04-6186006
פקס: 04-6257436
מייל: o.mankal@harish.muni.il