הודעות  

בעלי תפקידים 

מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה - עודד סלע

טלפון: 04-6186022
פקס: 04-6186024
דוא"ל: oded@harish.muni.il 

מזכירת אגף תפעול ולוגיסטיקה - חן אלהרר

טלפון: 04-6186022
פקס: 04-6186024
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

מפקחים מתכללים - לוי מור יצחק, בשיר סאבא

טלפון: 04-6186022
פקס: 04-6186024
דוא"ל: maz.shefa@harish.muni.il

 

 

 

מידע נוסף 

 

סרטונים