כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי לתפקיד קב"ס זמני /החלפה לחל"ד פומבי 13/03/2018
מכרז פומבי חיצוני מס 110/18 מנהל יחידת נוער פומבי 13/03/2018 10/04/2018
מכרז פומבי חיצוני מס 111/18 רכז/ת תעסוקה פומבי 13/03/2018 10/04/2018
מכרז פומבי 109/18 לתפקיד מהנדס הרשות המקומית פומבי 13/03/2018 20/04/2018
מכרז מס' 104/18 לתפקיד עוזר\ת גננת במערכת החינוך חריש 18/02/2018

כללי

מכרזי הוועדה המיוחדת  

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז איסוף ופינוי שאפה ופסולת מוצקה מס': פא/2016/19 06/02/2018
מכרז מס' 18/7הצטרפות לרשימת הקבלנים של מועצה מקומית חריש חיצוני 03/01/2018 28/03/2018
מכרז מס' 18/5 הצטרפות לרשימת ספקים נותני שירותים של מועצה מקומית חריש חיצוני 03/01/2018 28/03/2018
מכרז מס' 6/2018 הצטרפות לרשימת מאגר מודדים/ אדריכלים/מהנדסים/מתכננים/יועצים/מנהלי פרויקטים חיצוני 03/01/2018 28/03/2018

עבור לארכיון המכרזים