כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי109/18 לתפקיד מהנדס הרשות המקומית - הארכה פומבי 13/03/2018 10/06/2018
מכרז מס' 104/18 לתפקיד עוזר\ת גננת במערכת החינוך חריש 18/02/2018

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קול קורא מס' 2018/17 להפעלת חוגים/סדנאות/קורסים במועצה המקומית חריש פומבי 24/05/2018 07/06/2018
מכרז מס' 21/18 להקמת מתחם מחסנים בשטח התפעול החדש של המועצה המקומית חריש פומבי 17/05/2018 07/06/2018
מכרז מס' 18/18: הזמנה להציע הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ לכתיבת אפיון, תכנית אב, מכרז וליווי ל"עיר חכמה חריש" פומבי 07/05/2018 07/06/2018
מכרז פומבי מס' 20/18 עיצוב פנים ועיצוב סביבתי למבני ציבור וחינוך במועצה המקומית חריש פומבי 30/04/2018 30/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז איסוף ופינוי שאפה ופסולת מוצקה מס': פא/2016/19 06/02/2018

מכרזי הוועדה המיוחדת  

עבור לארכיון המכרזים