בעקבות רעידות האדמה שהורגשו אתמול  אנו מרעננים את הנחיות פיקוד העורף כיצד יש להתנהג בזמן רעידת אדמה.

בעת רעידת אדמה "שטח פתוח הוא הכי בטוח", אחרת סדר העדיפויות הוא:

בעת שהייה במבנה:

1. אם ניתן לצאת מהמבנה במהירות, צאו אל שטח פתוח.

2. אם לא ניתן לצאת מהמבנה, היכנסו לממ"ד והשאירו את הדלת פתוחה.

3. אם אין ממ"ד, צאו אל חדר המדרגות ואם ניתן המשיכו לרדת אל היציאה מהבניין.

4. רק אם אינכם יכולים לפעול כך,תפסו מחסה תחת רהיט כבד, או שבו על הרצפה צמודים לקיר הפנימי.

מידע נוסף באתר פיקוד העורף

http://www.oref.org.il/11280-he/Pakar.aspx

הנחיות ברוסית

הנחיות באנגלית

הנחיות בערבית