גם לקראת יום הכיפורים: תגבור פינוי האשפה

המוקד העירוני יטפל במקרי חירום בלבד. פינוי האשפה יתבצע באופן מלא עד סמוך לתחילת הצום. מקווה הגברים יהיה פתוח מהשעה 3 וחצי לפנות בוקר