כניסה למערכת מידע גאוגרפי 

שימו לב כי מדובר בבדיקת זכאות לסבסוד רב קו לתלמידים הזכאים עפ"י תנאי מרחק: 

כיתות א'- ד' יותר מ-2 ק"מ, כיתות ה' ומעלה – יותר מ-3 ק"מ.

כל תושב רשאי לבדוק האם הוא זכאי לסבסוד. אם יימצא שזכאי עליו לפנות למרכז שירות לתושב לפתיחת פנייה לרכז ההסעות. המרחק נקבע מכתובת מגורי התלמיד לביה"ס הקרוב לביתו ולא תקף במקרה של החלטה לעבור לבית ספר במיקום מרוחק יותר.