ממונה שירותי דת - רמי יצחק 04-6186009

ממונה כשרות ונישואין - הרב חיים זמיר שליט"א 054-4833262

זימון תורים לטבילת נשים - 052-4602639

ניתן להשאיר פנייה במרכז שירות לתושב במספר 6719*