הסבר לעדכון מס' נפשות לצרכן מים:

מספר הנפשות המדווח על ידי הצרכן לעירייה עפ"י הצהרה בכתב שהעביר צרכן המים לעירייה. טפסים להצהרה על מס' נפשות קיימים באתר האינטרנט של העירייה. צרכן מים שלא העביר הצהרה על מספר נפשות יחשב ויעודכן עפ"י המידע במרשם האוכלוסין.

לביצוע עדכון הנפשות בפועל:
באמצעות אתר העירייה תוכלו לבצע את העדכון באופן ידידותי, מהיר ונוח.
אתר האינטרנט של העירייה > שירותים בקליק > שירותי מים וארנונה בקליק >   יש להזין את מספר ת.ז >  מעבר לטופס המקוון, לעדכון נפשות.  

לבקשתכם זו נדרש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. תצלום ספחי תעודת הזהות של כלל המתגוררים בנכס שהינם מעל גיל 18.
  2. לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שהם מתחת לגיל 18, יש לצרף צילום ספח של הורה.
  3. אם הבקשה נוגעת למי שאינו מתגורר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין, יש לצרף מסמכים לאימות מקום המגורים (חוזה שכירות).
  4. במידה והתושב רשום במרשם האוכלוסין בעיר שאינה חריש , יש לצרף אישור (היעדר הקצאה) התאגיד ממקום המגורים הרשום במרשם האוכלוסין (ת.ז) על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו כמי שמתגוררים ביחידת דיור.