1. טיפול אישי בגמלאי ובמערכת המשפחתית

באגף לשירותים חברתיים פועלים עובדים סוציאליים בעלי תואר ראשון ושני, אשר תפקידם לתת טיפול לגמלאי ולכל המערכת המשפחתית סביבו. השירות הוא במתן יעוץ, הכוונה, הדרכה ותמיכה בבעיות הקשורות בזקנה, במערכת היחסים הבין -דורית, משברים, אובדניים, התמודדות עם השינויים ביכולת התפקוד ובמצב הבריאותי. כמו כן, מתבצע תיווך וקשר עם גורמים טיפוליים נוספים בקהילה כמו קופות החולים, בתי החולים, חברות הסיעוד, הביטוח הלאומי ועוד. בנוסף, ניתן סיוע חומרי למעוטי יכולת על פי הכללים שנקבעו על ידי משרד הרווחה.

2. הגנה על קשישים חסרי ישע

טיפול פסיכוסוציאלי בקשיש חסר ישע אשר נפגע על ידי סביבתו ומתן הכוונה והגנה על פי החוק.

לפניות: מזכירות האגף לשירותים חברתיים, רחוב תמר 13. טלפון : 04-6186029