מועדון מועשר לאזרחים הוותיקים הוא שירות של משרד הרווחה והביטחון החברתי לאזרחים ותיקים תושבי חריש.

המועדון הוא שירות עבור מוכרי רווחה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי המחלקה לשירותים חברתיים:
אירית קסטן- עו"ס, מנהלת היחידה לאזרחים ותיקים 052-5223530