ויתור על סודיות חינוכית/טיפולית/רפואית


שנתקבל מאתנו לגורמי המקצוע של יחידת הביקור הסדיר וכמו כן מאשרים לצוות יחידת הביקור הסדיר למסור מידע רפואי/חינוכי/טיפולי שנתקבל מאתנו לגורמי המקצוע של הצוות החינוכי במסגרת.

  • במידה וההורים פרודים/גרושים יש צורך בחתימת שני ההורים.

Browser not supported

Browser not supported