סודי
יימסר אישית לקב"ס, ידני או במייל.
***הטופס יישלח לקב"ס לאחר שילד נעדר מסיבה שאינה מוצדקת וטרם חזר לביקור סדיר ולאחר שהגננת ביצעה את הפעולות על פי ההוראות בחוזר מנכל כמצוין בנוהל פנייה לקב"ס חריש.

 פרטי ההורים:

 

 

מגזרים (חובה) שדה חובה

 

צירוף קבצים: