מקום מפגש לנשות חריש (לכל הגילים ולכל המגזרים)  ללימוד יצירה וחוויה, בהובלת גמלאיות תושבות העיר .

בית המדרש פועל בכל יום רביעי בבוקר בין השעות 12:00-08:30 באולפנה, רחוב רימון 4.

לפרטים:
גב' שרה שטרן- רכזת מובילה 050-7686412

גב' יעל מיס - רכזת מובילה 052-5798885 
ליטל בר שלום- רכזת מענים 052-3660972