העירייה מקיימת פעילות העשרה לטובת אזרחים ותיקים הכוללת סדנאות, טיולים, ספורט בקיץ בפארקים, הרצאות , אירועי שיא ועוד.

יש לעקוב אחר הפרסומים.

לפרטים נוספים:
אירית קסטן- עו"ס, מנהלת היחידה לאזרחים ותיקים 0525223530
ליטל בר שלום - רכזת מענים 052-3660972