לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 . מתפרסם המפורט להלן:
המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק.

חתימת ראש העיר

הסדרי נגישות שטחי ציבור.pdf