קבוצת גיל
נולדו מתאריך
עד תאריך
כיתה א'- לגילי 6
1.1.2017
31.12.2017
גן חובה- לגילי 5
1.1.2017
31.12.2018
גן טרום חובה- לגילי 4
1.1.2019
31.12.2019
גן טרום- טרום חובה- לגילי 3
1.1.2020
31.12.2020

 

רישום משפחה חדשה

רישום תושב שכתובתו בחריש למוסדות החינוך לשנת הלימודים תשפד