אישור לימודי חוץ

ביטול רישום

עדכון כתובת תושב קיים

זוג הורים המתגוררים בכתובות שונות

מעבר בין בתי ספר בשל שינוי כתובות או מסיבה אחרת

מעבר בין גנים של שינוי כתובת או מסיבה אחרת

אישור לימודים