קובץ שאלות ותשובות רעידת אדמה 

נערכים לרעידת אדמה 

מצגת רעידת אדמה

 

סרטוני הדרכה

סרטוני הסברה

 

הנחיות ברעידת אדמה