חוזרי מנכ"ל בנושאי האגף לביטחון, בטיחות ושע"ח

משלחות לחו"ל

בטיחות

ביטחון במוסדות החינוך

אירועים שיש בהם אש: כתובות אש, תהלוכות זיקוקים, מדורות, מאי 2014

ריכוז הנחיות לקראת החורף תשע"ה

 

שעת חירום

נוהלי שעת חירום במערכת החינוך

גן הילדים - היערכות לשעת חירום/ למצבי חירום

 

חוזרי מנכ"ל ישנים

חוזרי מנכל ביטחון בטיחות ושע"ח ישנים.