החל מ 1 באוקטובר 2018 על רישיון חדש, היתר זמני, חידוש רישיון, חו"ד מקדמית, היתר מזורז והשגה – האגרה תעמוד על 324 ₪.