*לצפייה בחברי הוועדה לחצו על שם הוועדה

  שם הוועדה מסמכים נלווים
ועדות חובה ועדת הנהלה  
ועדת מל"ח  
ועדת איכות הסביבה  
ועדה למיגור האלימות  
ועדת מאבק בנגע הסמים  
ועדת בטחון  
ועדת ביקורת  
ועדה להנצחת נפגעי פעולות איבה  
ועדת מכרזים  
ועדת ערר

ערר מס' 1006/21
ערר מס' 08/21
ערר מס' 05/2020
ערר מס' 1206/21
ערר מס' 2/2020
ערר מס' 4/2020
ערר מס' 1106/21

ועדת הנחות בארנונה  
ועדות רשות ועדת תחבורה  
ועדת שמות  
ועדת תרבות ופנאי

26/02/19: סיכום פגישה 1
16/04/19: זימון ועדה
16/04/19: סיכום פגישה 2

ועדת רווחה  
ועדת תמרור  
ועדה לקליטת עלייה  
ועדת חינוך  
וועדת חוקי עזר  
ועדת זכויות הקשיש  
ועדות מקצועיות ועדת השלושה  
ועדת מחיקת חובות  
ועדת תמיכות