הזכאות להסעות ולליווי בהסעות בחינוך המיוחד נקבעת על ידי ועדת השמה משולבת. הודעה על הזכאות תימסר להורים.

מחלקת היסעים משבצת תלמידים בהסעות וכן מתכננת מסלולים ותחנות מול חברת ההסעות שנבחרה. לתלמידים שזכאים לליווי על פי חוק ישובץ מלווה על ידי מחלקת ההיסעים.
הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה ו/או הליווי תימסר לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי חברת ההסעות.

לתשומת לבכם, כדי להבטיח את הסעת ילדכם הנכם נדרשים להמתין במקום האיסוף וההורדה, בשעות שנקבעו בהתאם לשעות הלימודים. עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם, בין אם הם ממתינים לילדם ובין אם אינם ממתינים בתחנת ההורדה.

הסעות תלמידים עם ליווי

חוק ליווי ההיסעים: (חוק הסעה בטיחותית לילדים ופעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1984) מגדיר את סוגי החריגות המזכה תלמידים בליווי מבוגר. 

תלמידים בלקויות הבאות אינם זכאים לליווי:

65 חשד לפיגור קל, 52 פיגור קל, 58 לקות למידה רב בעייתית/AD(H)D, 51 – משכל גבולי רב בעייתי, 60 חירשות/כבדי שמיעה, 61 עיוורון/לקות ראיה, 62 עיכוב התפתחותי, 63 עיכוב שפתי, 98 מחלות נדירות.

על התלמידים לכבד את הנחיות המלווה גם אם אינו זכאי לליווי. על המלווה לדאוג בעיקר לבטיחות הילדים במהלך הנסיעה, כמו כן, עליו ללוות את התלמידים עד לפתח המוסד החינוכי/ פתח הבית, הבניין. 
באחריות צוות הסייעות במוסד החינוכי ללוות את התלמידים לכיתות השונות.
באחריות ההורים- הוצאת הילדים לרכב והמתנה בפתח הבית עד להגעת ההסעה בבוקר ובתום יום הלימודים.

היעדרות ממושכת של תלמידים מהלימודים

הורים מתבקשים להודיע לרכזת ההסעות, באמצעות פניה למרכז השירות לתושב בטלפון 6719*, על היעדרויות צפויות וידועות מראש. 
הנכם מתבקשים להימנע מהודעה ישירה לנהגים מבלי ליידע את רכזת ההסעות. 
יש לתאם מול הנהגים את מועד החזרה ללימודים וליידע על כך את רכזת ההסעות.

דיווח על שינויים במערכת השעות- חינוך מיוחד

מחובתו של המוסד החינוכי בו לומד התלמיד, לעדכן בכתב את מחלקת ההיסעים בעיריית חריש על מערכת השעות של התלמיד ושינויים שחלים בה. עם זאת, לעיתים לא מתקבלים עדכונים בדבר שינויים והדבר עלול לגרום לתקלות.
יודגש, כי ביטול שעת לימוד או יציאה בשעה שונה, באופן חד פעמי, אינה נחשבת לשינוי במערכת ולכן אין באפשרות החברות המסיעות להתארגן באופן מידי לשינויים אלו. על כן, על התלמידים להמתין בבי"ס עד השעה שנקבעה במערכת השעות הקבועה.
עוד יצוין, כי הסעת התלמידים מיועדת לפעילות לימודים שגרתית ואינה כוללת הסעות לצהרונים, מבחנים, תגבורים לימודיים, פעילויות מיוחדות וכדומה.

בברכת שנת לימודים בטוחה ומוצלחת ונסיעה טובה.