תאריכים מרכזיים בתהליך הרישום לשנת הלימודים תשפדתאריכים מרכזיים בתהליך הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד | מועד רישום רשמי 23 בינואר עד 12 בפברואר | הרשמה מאוחרת 23 באפריל עד 4 במאי | פרסום שיבוצים 3 ביולי | הגשת ערעורים 3 ביולי עד 12 ביולי | פרסום שיבוצים לאחר ערעור 9 באוגוסט | רישום לקייטנות מחזורים א', ב', ג'  22 במאי עד 12 ביוני | רישום לצהרונים 10 ביולי עד 31 ביולי

 

רישום למוסדות החינוך

פניות בנושא רישום

חוברת רישום

הבהרות לרישום חינוך מיוחד

שאלות כלליות בחינוך