תאריכים מרכזיים בתהליך הרישום לשנת הלימודים תשפגתאריכים מרכזיים בתהליך הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג | פרסום שיבוצים 15.6 | ערעורים 16 ביוני עד 23 ביוני | פרסום שיבוצים לאחר ערעור 14.7 | הרשמה מאוחרת מ-16 ביולי | רישום לקייטנות מחזורים א,ב,ג 22 במאי עד 12 ביוני | רישום לצהרונים 10 ביולי עד 31 ביולי  

 

רישום לתושב עתידי למוסדות החינוך לשנת הלימודים תשפב

רישום לתושב שכתובתו בחריש למוסדות החינוך לשנת הלימודים תשפג

צפייה בחוברת הרישום

הבהרות לרישום חינוך מיוחד

מידע ורישום לבתי הספר העל יסודיים

לצפייה בשאלות הנפוצות על הרישום למוסדות חינוך לחצו כאן >

לצפייה בשאלות הנפוצות על השיבוץ למוסדות חינוך לחצו כאן >

 שיבוצים (יתפרסמו ב-16 ביוני 2022)