מין (חובה) שדה חובה

קיים רישיון נהיגה (חובה) שדה חובה

האם הינך חבר/ה בארגון מתנדבים? (חובה) שדה חובה

האם הינך משובץ במקום אחר בשעת חירום? (חובה) שדה חובה

מהי העדפתך לעיסוק בשעת חירום? -ניתן לסמן יותר מהעדפה אחת (חובה) שדה חובה

תדירות הפעילות שבה הינך מבקש/ת להתנדב (חובה) שדה חובה

אני דובר/ת שפות: (חובה) שדה חובה

אנא סמן (חובה) שדה חובה