העיר והעירייה

 

אודות חריש

חריש הוקמה בשנות ה-80 כקיבוץ, ובשנת 1992 אוחדה עם היישוב קציר, במסגרת התכנית לאיחוד רשויות. המועצה המקומית המאוחדת נקראה "טל עירון" עד להסבת שמה ל"קציר-חריש" בשנת 1995.

ביוני 2012 התקבלה ההחלטה לקידום חריש כעיר מובילה בישראל. במסגרת ההחלטה פוצלו היישובים קציר וחריש לרשויות מקומיות עצמאיות. משרד הפנים החל בתכנון מפורט של העיר והשטחים המוניציפאליים שווקו במכרזים לאוכלוסייה הכללית. בשנת 2012 שווקו על ידי המדינה כ-6400 יחידות דיור בחריש, בהן זכו כ-15 יזמים ועמותות, אשר משווקות ובונות כיום בעיר. בימים אלה עומדות לשיווק כ-2500 יחידות דיור נוספות שישווקו במכרז בחודש מאי.

קרא עוד

תמונת אווירה - בן אדם חוקר

שקיפות

עיריית חריש שמה לה למטרה להנגיש את המידע המופק ונאסף ביחידות העירוניות השונות לשימוש הציבור. העירייה מפרסמת נתונים ציבוריים כדי לסייע לקהל הרחב להבין את פעילותה ואת המדיניות העירונית.